Go to ...

22. juli 2024

MEDICINSKE TEST-DYR


Den danske stat tilbyder medicinalindustrien at bruge befolkningen som forsøgsområde for ny medicin. Ikke for at udvikle medicin, men for at registrere bivirkningerne.

AF MIKKEL SCHOU

På nettet promoverer Danske Regioner og NEXT mulighederne i Danmark som verdens største forsøgsstation for medicin- og medicoprodukter. NEXT er et privat-statsligt selskab.

Forsøgene skal baseres på frivillig rekruttering gennem hospitalsvæsnet. Det er da også Danske Regioner og danske universiteter, der står som den offentlige del af NEXT siden 2014.

Den private del udgøres af medicinalfirmaer.

Det er den omfattende registrering af danskernes sygejournaler, der er interessant for danske og internationale medicinproducenter.

NEXT lover producenter adgang til de registrerede oplysninger om danskernes sygehistorie og medicinforbrug.

Det fremgår endnu ikke om medicinalindustrien også får adgang til oplysningerne i det kommende danske gen-register, som alle danskere tvinges til at afgive oplysninger om DNA til.

Danske Regioner reklamerer også med en smidig lovgivning og hjælp til at finde testpersoner.

Regionerne opfordrer hermed industrien til at benytte den danske befolkning som test-grundlag og stiller også de nødvendige hospitalsfaciliteter til rådighed.

Det er målsætningen for NEXT at gøre Danmark til det førende land i verden for tidlige afprøvninger af ny medicin. Det er de tidlige afprøvninger, der er farligst for forsøgspersonerne.

Formålet med medicinforsøgene er for industrien at finde præparaternes bivirkninger. For Danske Regioner er formålet at tjene penge ved at facilitere forsøgene og tiltrække forskningsinvesteringer til Danmark.

Foto: Pixabay

Tags:

3 Responses “MEDICINSKE TEST-DYR”

 1. Anne Bülow-Olsen
  30. december 2017 at 1:19 pm

  Dette handler i bund og grund om tillid.

  Har vi, patienterne, de potentielle (ufrivillige) forsøgs-dyr, tillid til at lægerne vil give os den medicin og behandling, som er bedst for mig personligt. Eller mistænker vi, at lægen får en belønning for at få flere i behandling med den nye medicin, for at få et godt statistisk materiale?

  Vores lovgivning siger (stadig), at vi skal give skriftligt samtykke (dvs. skrive under på at vi gerne vil være med) hvis vores data skal indgå i en afprøvning af medicin.

  Problemet er, at det er virkeligt vanskeligt for den enkelte patient at vide, om den tilbudte behandling er lægens oprigtige valg, baseret på patientens behov og diagnose, eller om det er et spørgsmål om at fylde op i gruppen med testpersoner, uanset patientens ønsker.

 2. mikkel
  28. december 2017 at 10:59 pm

  Loven giver godt nok mulighed for, at en patient kan frabede sig, at DNA-sekvensen bliver brugt til andre formål end til egen behandling, men deri ligger der intet reelt samtykke.
  Og i lovforslaget til oprettelse af Gen-centret fremgår det, at selvom man har sagt nej til anvendelse af sine gen-oplysninger, vil det ske alligevel, hvis det skønnes at have en samfundsmæssig interesse:
  Genetiske oplysninger og oplysninger om helbredsmæssige forhold, der tilgår Nationalt Genom Center, må kun behandles, hvis det er nødvendigt med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling, eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester, og behandlingen af oplysningerne foretages af en person inden for sundhedssektoren, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt, eller hvis behandlingen alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af undersøgelserne.

 3. peter schou
  28. december 2017 at 10:40 pm

  du kan sige nej til at andre bruger din syge data, gå ind på sundhed.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER