Go to ...

22. juli 2024

SIDSTE DØNNING FRA BOD 11


14.05.07   Sagen mod en eks-kæreste til en af de dømte fra Bod 11 i Pusherstreet startede i Holbæk ret i dag.

Anklageren påstår, at eks-kæresten har modtaget penge-gaver fra den dømte, som skulle beskattes.

Men den påstand blev allerede afvist under sagen mod Bod 11.

Fra retsmøde i Holbæk ret, den 14. maj 2006.

Af Mikkel Schou

”Anklageskriftet til dagens retsmøde var ikke udformet efter Retsplejeloven og bevisfortegnelsen var ikke fuldstændig. Derfor må sagen afvises.”

Sådan lagde tiltales advokat, Simon Hauch, ud fra mødets start.

Anklageren, politifuldmægtig Morten Frørup, erkendte, at det første anklageskrift, der var sendt ud, var præget af sjusk, som påstået af forsvareren.

Men han mente, at dét der forelå i dag, levede op til Retsplejelovens krav.

Dommeren og de to domsmænd måtte forlade lokalet for at drøfte om forsvarerens påstand var rigtig.

Efter ti minutters drøftelse nåede retten frem til, at anklageskriftet var tilstrækkeligt udført.

Bod 11
I sagen om Bod 11 blev NN idømt to år og tre måneders fængsel for handel med hash på Christiania.

Desuden blev en million kroner konfiskeret, som retten ikke mente, at han kunne forklare, hvordan han var kommet i besiddelse af.

NN ejer i fællesskab med eks-kæresten, som var tiltalt i dag, en landejendom på Vestsjælland, hvor de indrettede et ridecenter og et motionscenter.

I byretten mente anklageren, at en opført ridehal og forbedringer på ejendommen havde kostet omkring 1,8 millioner kroner.

Det var nemlig ToldSkats vurdering. Men den vurdering tog Københavns byret ikke alvorlig.

Da NN ankede til landsretten ændrede anklageren vurderingen til 850.000 kroner.

Men det indgik stadig ikke i rettens begrundelse for at stadfæste dommen over NN.

Eks-kæresten
Sagen mod eks-kæresten bygger stadig på ToldSkats vurdering af den omtalte ridehal.

ToldSkat, i dag Skat, mener fortsat, at ridehallen og andre forbedringer på ejendommen løber op i 1,8 millioner kroner.

Da det er NN, der har finansieret ridehallen, mener Skat, at der er tale om en gave til tiltalte.

Altså at hun skulle have opgivet halvdelen af investeringen som en skattepligtig gave.

Anklagerens vidne
Medarbejderen i ToldSkat, der for tre år siden, vurderede ejendommen, blev i dag ført som vidne af anklageren.

Under forsvarerens afhøring kom det frem, at hun havde taget ting for givet, som talte til ugunst for tiltalte.

Ting, som i løbet af retsmødet blev tilbagevist ved vidneudsagn og dokumentation.

Dernæst have kvinden fra ToldSkat opgjort investeringerne i 2004-priser, selvom anskaffelserne var sket i 1998.

Blandt de dokumenter ToldSkat havde til rådighed, var en ordrebekræftelse fra det svenske firma, der havde solgt, leveret og opsat ridehallen.

Det firma var ikke blevet kontaktet af ToldSkat med henblik på belysning af sagen.

Kvinde fra ToldSkat kunne ikke forklare, hvorfor hun i stedet havde henvendt sig til et dansk firma for at få en vurdering af ridehallens pris.

ToldSkat havde også forsømt at bruge andre tilgængelige oplysninger, der ville have resulteret i en lavere vurdering af de påtalte investeringer.

Forsvarets vidner
Den tidligere ejer af landejendommen forklarede i retten, at han havde haft hestepension og stutteri på ejendommen.

Han havde derfor installeret et antal hestebokse og ridebaner.

ToldSkat havde vurderet, at det var tiltalte og NN, der havde finansieret disse, fordi ToldSkat gik ud fra, at ejendommen tidligere havde været anvendt til produktion af champion.

Men det var en endnu tidligere ejer, der havde haft den beskæftigelse.

NN forklarede i retten, at investeringerne på ejendommen havde været væsentligt mindre end anslået af ToldSkat og desuden var der tale om, at de investeringer, som han havde foretaget, skulle tilfalde ham ved salg af ejendommen.

Der var således ikke tale om en gave.

Lang rejse
Sagen mod den nu tiltalte har været tre år under vejs.

Det skyldes, at politiet i Slagelse og ToldSkat afventede sagen mod NN.

Han blev dømt i Københavns byret i januar 2005.

Den dom blev anket og stadfæstet i Østre Landsret i december 2005.

Og først i oktober 2006 lå anklageskriftet mod dagens tiltalte færdigt.

Anklageren beklagede i retten i dag, at flere dokumenter i sagen ikke var fremlagt i retten.

Han mente, at det skyldtes, at sagen har været behandlet så mange steder, at der ikke længere var styr på papirerne.

Blandt andet manglede ordrebekræftelsen på køb af ridehallen.

Men den havde kvinden fra Skat med til retsmødet, så forsvareren kunne få den at se for første gang.

Der procederes i sagen i morgen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet