Go to ...

22. juli 2024

PARLAMENT TIL KAMP MOD PLASTIC


De farligste typer plastik og visse typer plastikposer bør forbydes i 2020, som led i en EU-strategi for mindskelse af plastaffald i miljøet

Det siger Europa-Parlamentet i en betænkning vedtaget tirsdag den 14. januar. EU bør også indføre bindende mål for genanvendelse af plastanfald, tilføjer medlerne af Europa-parlamentet (MEPerne).

epNyhedsbrev nr 2, 2014 fra EPs repræsentation i Danmark

den ikke-bindende betænkning, der er en opfølgning på en grønbog fra Kommissionen, understreger MEPerne, at ringe håndhævelse af EU-lovgivningen om affald og mangel på specifik EU-lovgivning om plastaffald, skader miljøet.

Betænkningen indeholder en række anbefalinger. Blandt andet foreslår MEPerne at sætte konkrete, bindende mål for indsamling og sortering af op til 80 % af affaldet.

FLERE NYHEDER FRA EUROPA-PARLAMENTET

MEPerne mener også, at de farligste plastmaterialer bør trækkes tilbage fra markedet og at brugen af engangsposer så vidt muligt bør udfases. De opfordrer også til stærkere tiltag mod ulovlig eksport og dumpning af plastaffald.

MEP Margrete Auken, der er skyggeordfører på rapporten, er glad for Parlamentets opbakning.

For selvom forslagene ikke er bindende, sender betænkningen alligevel et stærkt signal til medlemslandene om, at der må gøres noget drastisk:

“Plastikaffald i naturen er en kæmpe udfordring for alle europæiske lande, og Parlamentets afstemning er et lovende tegn på, at vi i de kommende år vil arbejde mere målrettet i EU for at forhindre plastikaffaldet i at spredes. Ingen er tjent med at naturen bruges som skraldespand for plastikflasker og poser der omdannes til mikroplastik og i bogstaveligste forstand kvæler dyrene og ødelægger vores dejlige natur,” siger Margrete Auken.

Revision af Emballagedirektivet på vej
Margrethe Aukens arbejde er dog langt fra slut. I november 2013 fremsatte Kommissionen et forslag om at revidere det såkaldte Emballagedirektiv, et forslag som Auken er blevet Parlamentets ordfører på.

Det nye direktiv skal kort fortalt sikre, at brugen af letvægtsbærerposer, som man typisk finder i supermarkedet, reduceres markant i EU-medlemslandene, der hvert år forbruger 100 milliarder af denne type poser.

Landene kan f.eks.. indføre afgifter, for mindske dette kæmpeforbrug.

Kort før jul fremlagde Margrete Auken første udkast til Parlamentets ændringsforslag, og hvor Kommissionen ikke har fastsat noget overordnet reduktionsmål, er Aukens udkast mere klart:

“Min rapport lægger op til at vi i Europa skal reducere forbruget af plastikposer med 80 pct. over de kommende to år, hvilket betyder, at vi fremover skal bruge 80 mia. færre plastikposer om året”, forklarer Auken, der skal til de indledende forhandlinger i Parlamentets miljøudvalg i næste uge.

Den danske duks
Danmark er blandt de EU-lande, der anvender færrest letvægtsbæreposer og et af de lande, der i forvejen har indført afgifter på plastikposer.

Derfor forventer den danske regering ikke, at revisionen af emballagedirektivet vil medføre ændringer i dansk lovgivning.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From EU