Go to ...

22. juli 2024

IRANER FRI INDTIL NÆSTE AFGØRELSE


24.03.14  Elias Karkavandi kan efter syv år leve et almindeligt liv, indtil hans sag kommer for Østre Landsret en gang i fremtiden.

»Nu kan jeg gå til lægen. Jeg kan søge job. Og det gør jeg, selvom jeg allerede har et job hos Logik & co. Jeg sender ansøgninger ud alle steder, bare for at prøve det«, siger Karkavandi i dag til TVflux.

elias karkavandi

Af MIKKEL SCHOU

Københavns byret afgjorde i januar i år, at Karkavandi ikke længere skal være på såkaldt tålt ophold i Danmark. Den afgørelse ankede anklageren og forlangte tilmed, at Karkavandi fortsat skulle være på tålt ophold, indtil ankesagen var afgjort.

Men nu har Østre Landsret afgjort, at Karkavandi ikke skal være på tålt ophold, så længe sagen kører.

Karkavandi havde levet på tålt ophold siden 2006, hvor han blev dømt for at være vagt i Pusherstreet. Dermed blev han dømt for deltagelse i omfattende hash-handel og udover en fængselsstraf blev han dømt til udvisning af Danmark. Han flygtede fra Iran i 1993. På grund af truslen om tortur og dødsstraf i Iran har Karkavandi ikke kunne udvises.

I de syv år, det tålte ophold har varet., har Karkavandi ført flere sager mod staten for at komme ud af det tålte ophold. Højesteret afgjorde i juni 2012, at Karkavandi ikke behøvede at bo i flygtningelejr Sandholm og ikke skulle melde sig til politiet flere gange om ugen. Men han måtte stadig ikke gifte sig, tage et arbejde eller uddannelse og han måtte ikke have et almindeligt sygesikringskort.

Nu afventer Karkavandi Østre Landsrets afgørelse. Sagen er så principiel, at uanset Landsrettens afgørelse vil den ene part formentlig forsøge at få sagen i Højesteret.

Tags:

More Stories From NYHEDER