Go to ...

22. juli 2024

EN HYLDEST TIL NIELS BOHR


Den store danske fysiker Niels Bohr hædres i ny bog.

Her gennemgås filosofien fra antikken frem til Niels Bohr for at kunne argumentere for, hvad der var så banebrydende ved forskerens bidrag – ikke kun indenfor fysik, men i hele vores måde at forstå verden på.

Forfatteren David Favrholdt er professor i filosofi og mødte Niels Bohr ved flere lejligheder.

Af MIKKEL SCHOU

Man kan sagtens blive rundtosset af at skulle forstå Niels Bohr’s atomteori. Hvis man ikke blev det, havde man ikke forstået teorien, sagde Niels Bohr selv.

images

Men selvom man må nøjes med at være rundtosset og mangle den dybe forståelse, er det værd at læse David Favrholdts ”Filosoffen Niels Bohr”, der udkommer den 14. november i år på Informations forlag.

Bogen giver et indblik i Niels Bohrs liv og ikke mindst hans forudsætninger for den banebrydende forskning inden for atomar fysik.

Hans store fortjeneste var ikke mindst grundlæggelsen af kvantemekanikken, som han selv omtalte som et brud med de ”tilvante anskuelsesformer inden for fysikken”.

Når Bohr kunne sige, at en elektron både kunne optræde som partikel og som bølge, vakte det ikke ligefrem begejstring på hans tid. Det var et brud med den gængse opfattelse af verden.

Resultaterne af Bohrs forskning tvang ham også til en filosofisk beskrivelse af verden. Og det er særlig den, som Favrholdt forholder sig til i sin bog.

En del videnskabshistorikere har forsøgt at tilskrive Niels Bohrs filosofiske opfattelse særlige filosoffer, som Bohr skulle være blevet påvirket af: Kierkegaard eller Høffding, som Bohr stødte på som underviser, da han gennemgik filosofikum på Københavns Universitet.

Men alle disse forsøg på at reducere Bohrs selvstændige og egenartede filosofi bliver argumenteret i stykker af Favrholdt.

Andre har forsøgt at benytte Bohrs filosofiske udtalelser til støtte for en særlig filosofisk retning. Også dette skyder Favrholdt ned. Bohr var i sandhed en unik tænker.

Favrholdts bog om Bohr er skrevet i et forståeligt sprog. Andet ville også være mærkeligt, da både han selv og Bohr henholder sig til, at enhver videnskab skal kunne udtrykkes på det man kan kalde dagligdagssprog – og fysikken er bare en udvidelse af dagligdagssproget.

Heldigvis for læseren så mødte Favrholdt flere gange Niels Bohr – første gang som studerende ved Københavns Universitet.

Bogen er derfor krydret med sigende beundring for en stor tænker, der ikke holdt sig for god til at dele sin begejstring med selv personer, som ikke havde forudsætninger for at forstå Bohrs verden til bunds.

Bogen er fuld af anekdoter, der både fortæller om det store geni, hans måde at tænke på og den tid han levede i.

Favrholdt er selv professor i filosofi og afslører selv nogle af sine kampe med opponenter inden for sit felt.

Det virker tydeligt, at Favrholdt læner sig op ad Bohr i mange betragtninger og med nærmest skadefryd beretter om de gange, hvor Bohr kunne argumentere deres fælles modstandere af banen. Det gør bestemt ikke bogen mindre interessant, men antyder dog alligevel, at der er til tider er tale om et polemisk indlæg.

At det ved eksperimenter senere har vist sig, at Bohr havde ret i sine grundlæggende antagelser gør selvfølgelig ikke Favrholdts påstande om Bohrs væsentlighed mindre relevante.

Det er påfaldende, at Niels Bohr – ifølge Favrholdt – ikke interesserede sig specifikt for filosofi, som han omtalte som tågesnak.

Efter læsning af ”Filosoffen Niels Bohr” sidder man tilbage med et billede af en mand, der på livets store spørgsmål ikke overgav sig til religion, men til en overbevisning om, at de spørgsmål ikke lod sig besvare.

På den måde er Favrholdts bog – med argumenter fra Niels Bohr – et angreb på alle filosofiske systemer, der mener at forklare, hvad der er bag virkeligheden. Niels Bohr mente, at vi måtte nøjes med – og det til tider i begrænset omfang – at beskrive virkeligheden, som vi ser den.

Det vil føre for vidt her – og er ikke denne anmelder beskåret – at redegøre for de nærmere filosofiske aspekter af Bohrs tænkning.

For den skolede tænker er Favrholdts bog utvivlsomt et væsentligt indlæg i diskussionen om Niels Bohrs betydning for den moderne fysik – en betydning som Favrholdt nærmest begræder er blevet næsten nedgjort i Danmark.

For den utrænede læser er det som en havnerundfart i kvantemekanik, filosofi, virkelighedens indvirkning på sprogets basale funktioner og logikkens uomtvistelighed.

Man bliver sikkert endnu klogere anden gang man læser bogen.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From KULTUR