Go to ...

14. juli 2024

DNA’DATA SLETTES ALDRIG


Du kan forlange, at dine DNA-data ikke bruges til forskning eller andet. Men du kan ikke kræve, at dine data slettes af det register, som Folketinget foreslår indført. Og hvis myndighederne vil bruge dine data mod din vilje, kan det også lade sig gøre, ifølge lovforslag.

Af MIKKEL SCHOU

Hvis du følger denne vejledning, kan du fortælle myndighederne, at du ikke ønsker, at dine DNA-oplysninger bruges til andet end lægebehandling af dig selv:

Vævsanvendelsesregistret

Men du kan ikke forlange, at registret sletter alle oplysninger om dit DNA.

Og af forslaget til en ny lov om anvendelse af DNA-oplysninger fremgår det, at myndighederne kan bruge dine oplysninger, selvom du har sagt nej. Der skal bare være en samfundsmæssig interesse i at bruge oplysningerne.

Praktiserende læger har for flere år siden protesteret over, at de er tvunget til at videregive personfølsomme og private oplysninger om deres patienter til offentlige registre.

Nu protesterer de igen: Big Brother vil have dit DNA

For med det nye forslag risikerer du, at myndighederne får fuld adgang til oplysninger om dit DNA. Det eneste det kræver er, at du på et tidspunkt har afgivet blod- eller vævsprøve i forbindelse med læge- eller sygehusbehandling.

Tags: , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER