Go to ...

22. juli 2024

CHRISTIANIA-VAGT GÅR IGEN TIL HØJESTERET


Byretten ophævede besøgskontrol. Anklager kærede. Landsretten omgjorde Byrettens beslutning. Kvindelig pusher melder sig selv efter 11 måneder under jorden og rykker direkte i fængsel

Fra anklager og forsvarer den 16. februar 2005
Af Mikkel Schou

En ung mand fra Christianias vagtkorps, der har siddet varetægtsfængslet i 11 måneder, skal nu have besøg af sin kæreste uden at politiet overvåger det.

Det besluttede Københavns Byret i sidste uge, men den afgørelse blev kæret af anklageren. Og nu har Østre Landsret omgjort Byrettens kendelse med den begrundelse, at manden vil påvirke politiets beviser.

”Det vil sige, at Landsretten mener, at både manden og kæresten vil misbruge retten til besøg. Det er en helt urimelig mistænkeliggørelse”, siger advokat Rolf Gregersen.

”Den eneste teoretiske risiko er, at min klient gennem sin kæreste skal samstemme sin forklaring med de 14, der allerede er løsladt. Men det er jo ren fantasi, at så mange kan aftale en brugbar falsk forklaring, og at kæresten kan og vil være med til det”, siger Rolf Gregersen.

Han vil derfor i dag på sin klients vegne søge Procesbevillingsnævnets tilladelse til at indbringe spørgsmålet for Højesteret.

Det er anden gang, at fængslede fra Christianias vagtkorps vil have prøvet deres sag ved Højesteret. Første gang førte det til, at 14 ud af 17 vagter i januar i år blev løsladt efter kendelse fra Højesteret.

Offentlighed bør se med
”Landsretten bruger en meget restriktiv fortolkning af reglerne i denne sag. Varetægtsfængsling skal ifølge konventionerne være så lempelig så mulig. Og normalt løsner man jo grebet efterhånden som fængslingen trækker ud,” siger advokaten.

”Endelig viste Byretten lidt lempelighed i denne sag. Men med kendelsen fra Landsretten må vi frygte, at Byretten ikke fremover vover noget på egen hånd”, siger han.

Advokat Rolf Gregersen beklager i øvrigt den lukkethed, der har været omkring sagen om Christianias vagtkorps.

”Offentligheden bør kunne følge med i det her. Sagen er nu så langt fremme, at det ikke er nødvendigt med halvt lukkede døre”, siger han.

Politiets efterforskning er afsluttet. Beviserne består af video-fotografering, aflytning af vagternes radiokommunikation og diverse dokumentation fra ransagninger, herunder et vagtskema med telefonnumre.

Usædvanlig lukkethed
17 personer blev anholdt i marts sidste år sigtet for at have deltaget i Christianias vagtkorps og dermed have medansvar for den samlede hashhandel i Pusherstreet.

Helt frem til den 8. december blev grundlovsforhørene holdt for lukkede døre og de tiltalte fik hver gang forlænget fængslingen med fire uger.

Der har nu været holdt tre grundlovsforhør for åbne døre. Men på det seneste den 2.februar blev dørene lukket, da advokat Rolf Gregersen skulle argumentere for, hvorfor han mente, at besøgskontrollen over sin klient burde ophæves. Anklageren mente nemlig, at bevisførelsen i sagen ville blive omtalt, og det måtte ikke gå videre til medtiltalte.

To dage senere fremførte en anden vagt i Københavns byret den samme begæring om ophævelse af besøgskontrollen, så han kunne se sin kone uden politiets overvågning. Det sagde Byretten ja til, men igen kærede anklageren. Østre Landsret har endnu ikke afgivet en kendelse i det spørgsmål.

Beviser skal frem
Anklagerens problem er, at de tiltalte ikke i noget væsentligt omfang har ønsket at udtale sig om deres sag, hverken over for politiet eller i retten.

Under de tre seneste grundlovsforhør har dommer Nina Nielsen da også hver gang sagt, at dørene vil blive lukket, hvis de tiltalte ville udtale sig om sagen eller hvis anklageren ville fremlægge beviser.

Men dommeren gjorde for to uger siden også opmærksom på, at ved næste forlængelse af varetægtsfængsling den 2. marts skal anklageren fremvise materiale, der taler for at de tre, der stadig sidder fængslet, har haft særlige ledelsesfunktioner.

Det mener politiet, at de har. Har de det, må de ifølge Højesterets kendelse fra januar i år forvente en hårdere straf end de vagter, der er blevet løsladt.

Højesteret mente, at de almindelige vagter efter ti måneders varetægtsfængsling risikerede at sidde længere fængslet end de ville blive dømt til. Sagen mod vagtkorpset starter i maj i år med forventet domsafsigelse i slutningen af juni.

Fængslet efter 11 måneders flugt
En kvinde på 37 år valgte i går at møde op i Københavns Byret for at få sin dom for at handle hash fra Bod 5A. Hun har været efterlyst siden marts sidste år og fortalte retten, at hun havde opholdt sig i blandt andet Sverige og England de seneste 11 måneder.

Kvinden har hele perioden haft kontakt til sin advokat, men ønskede ikke at blive fængslet. I retten sagde hun, at hun nu var træt af at holde sig skjult. Og at det var gået op for hende, at der ikke var noget tidspunkt der var bedre end andre til at komme i fængsel.

Det var ikke meget hun fortalte om sin forbrydelse og hun modtog en dom på et års fængsel for handel med ti kg hash. Kvinden mødte op med en pakket taske i retten og ønskede at komme direkte til afsoning. Det gav dommeren hende lov til.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet