Go to ...

22. juli 2024

ANKLAGER: BRAND ER TERROR


04.12.12  Fem unge mænds brandattentater er terror. Det slog anklageren fast i går i Københavns byret.

»Hensigten var at skræmme befolkningen«, sagde vicestatsadvokat Bo Bjerregaard under sin procedure.

Og dermed er en af betingelserne for en terror-dom opfyldt.

Af Mikkel Schou for dagbladet Information

Formålet med brandattentater var at skræmme befolkningen. Derfor er det terrorhandlinger.

Det sagde vicestatsadvokat Bo Bjerregaard, da han i går i Københavns Byret gennemgik sagen mod fem unge mænd, der er tiltalt for terror.

Fire er tiltalt for og har tilstået et forsøg på at sætte ild til Politiskolen i Brøndbyøster uden for København.

De blev anholdt under forsøget af politiet, der havde fulgt dem hele dagen efter mere end en måneds overvågning.

De er også tiltalt for at forberede vold mod politiet og flere brandattentater mod ministerier, Livgarden, Mærsk og firmaer, der producerer GMO-produkter.

Det fremgår af hemmelige aflytninger, at det var noget, de fire talte om på jævnlige møder.

Anklageren mener, at de planlagte attentater kun blev forhindret, fordi de tiltalte blev anholdt.

En af de fire (PJ) er tiltalt for sammen med en femte (FP), at begå brandattentater mod to pelsvirksomheder, firmaet Nestlé, PETs bygninger i Søborg, Rigspolitiets Koncern IT, banken Nordea og et tidligere angreb på Politiskolen.

»Hensigten med brandene var at skræmme befolkningen. Motivet var hverken økonomisk, seksuelt eller religiøst«, sagde Bo Bjerregaard.

Han henviste til en hemmelig aflytning, hvor PJ siger, at hvis de skal gøre det ordentligt, skal de ramme selve demokratiet.

»Hvad betyder det andet end terror,« spurgte vicestatsadvokaten.

Terrorbestemmelsen
For at blive dømt for terror efter straffelovens § 114 skal der være begået en alvorlig lovovertrædelse. Paragraffen nævner disse overtrædelser og brandstiftelse er en af dem.

Men der skelnes mellem to slags brandstiftelse. § 180 handler om, at liv udsættes for fare eller det er hensigten, at der skal ske omfattende ødelæggelse af ejendom.

§ 181 omtaler anden form for ildspåsættelse, for eksempel i forbindelse med forsikringssvig. Men det er altså § 180, der skal overtrædes for, at det kan føre til en terrordom.

Da der ikke har været menneskeliv i fare, har anklagemyndigheden gjort meget ud af at sandsynliggøre, hvor store økonomiske skader, der havde været, hvis brandene ikke var blevet slukket i tide. Netop for at kunne få de tiltalte dømt efter § 180.

Der er dog et attentat, der udsatte andre mennesker for fare. Nemlig et angreb på den græske ambassade, hvor naboer kunne være i fare, hvis ikke ilden var blevet opdaget og slukket af netop naboerne.

Men i lige det forhold var bevisførelsen temmelig svag, og det kom endda meget sent i sagen frem, at PETs overvågning udelukkede to af de tiltalte som mulige gerningsmænd. Som det eneste sted i sin procedure omtalte vicestatsadvokat Bo Bjerregaard denne del af bevisførelsen som kompliceret og overlod det til retten, om alle fem tiltalte kunne dømmes.

Udover selve lovovertrædelsen skal de tiltalte også have haft til hensigt at skræmme befolkningen eller tvinge en myndighed til at foretage en bestemt handling. Eller handlingen har til formål at svække eller ødelægge væsentlige samfundsmæssige strukturer.

Og det er altså anklagemyndighedens opfattelse, at de fem tiltalte har villet skræmme befolkningen.

To af de tiltalte har i retten fortalt, at angrebet på Politiskolen, som de blev pågrebet i, skyldtes frustration over politiet. De havde gennem længere tid oplevet, at politiet overvågede det aktivistiske miljø, så ingen længere turde demonstrere. De havde også personligt oplevet vold fra politiets side under demonstrationer. Så der var tale om personlig hævn.

FP har både over for politiet og i retten nægtet overhovedet at udtale sig. JP kunne i retten ikke huske særlig meget.

Det er PJ og FP, der samlet set er tiltalt for flest ildspåsættelser.

Vicestatsadvokat Bo Bjerregaard erkendte inden sin procedure i går, at der mangler en rygende pistol. Sagen bygger på såkaldte indicier. For eksempel, at PJ og FP søgte på internettet efter oplysninger om brandattentater de er tiltalt for, men som aldrig blev omtalt i medierne.

»Det er en brik i det samlede puslespil«, sagde statsadvokaten da også flere gange under sin procedure, når indicierne eller beviserne, som anklagerne foretrak at kalde det, blev lagt frem.

I dag og onsdag skal de fem forsvarere procedere.

De tiltalte risikerer domme på livstid. Det giver både bestemmelserne om grov brandstiftelse og terror mulighed for.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Terror