Go to ...

22. juli 2024

AKTIVISTER DØMT: OPILDNEDE TIL VOLD


To talspersoner fra Climate Justice Action blev i dag idømt fire måneders betinget fængsel for deres andel i en demonstration den 16. december sidste år under klimatopmødet.

Dommen kom bag på de to tiltalte og de omkring 50 fremmødte sympatisører, der betragter dommen som værende politisk og et brud på retten til at demonstrere.

Af Mikkel Schou

Stine Gry Jonassen og Tannie Nyboe blev i dag idømt fire måneders betinget fængsel i Københavns byret.

De skal hver især desuden betale for sagens omkostninger, herunder 40.000 kroner til deres advokat, Thorkild Høyer. Han udbad sig betænkningstid til at overveje, om dommen skal ankes.

De to kvinder har under sagen fremført, at de først og fremmest var talspersoner i Climate Justice Action, der havde arrangeret en demonstration den 16. december sidste år ved Bella Center.

Dømt for planlægning og opildning
Nu er de så dømt for at have haft en væsentlig rolle i planlægningen af demonstrationen, som retten fandt bevist havde et ulovligt formål. Nemlig at trænge gennem politiets afspærringer ved Bella Center.

Retten henviser i sin begrundelse til, at de to kvinders roller fremgår af telefonaflytninger. Men også indhold af hjemmesider og udtalelser til pressen viser, ifølge retten, at demonstrationens formål var i strid med den tilladelse politiet havde givet. Desuden blev politiets anvisninger på stedet ikke fulgt.

Det anser retten som tilstrækkeligt til, at der var planlagt en ulovlig indtrængen og konfrontation med politi.

De to kvinder er også dømt for at opildne og opfordre til vold mod politiet. Retten finder det nemlig bevist, at når de begge råbte fra en højttalervogn, at demonstranterne skulle skubbe til politiet, så måtte de have indset, at det ville resultere i vold.

Politi nær løbet over ende
Flere politifolk afgav under sagen forklaring om, at de var blevet mast op mod politiets køretøjer, når der fra højttalervognen var blevet råbt “push”. De var blevet så trængt, at de ikke kunne få luft og ikke kunne nå deres stave og peberspray.

Af dommen fremgår det, at skub af en vis styrke er vold i henhold til straffelovens paragraf 244. Og retten finder, at “politiet var reelt ved at blive løbet over ende og trådt ned”.

Der var ikke enighed mellem retsformand og de to domsmænd om dommen.

Et af rettens medlemmer mente ikke, at de to tiltalte kunne gøres ansvarlig for de påtalte straffelovsovertrædelser, men kunne gøres ansvarlig for overtrædelser af ordensbekendtgørelsen.

Dom til eftertanke
Da dommen var blevet afsagt, blev der råbt fra tilhørerne, at Grundloven var tilsidesat af hensyn til de firmaer og regeringer, der er ansvarlige for klimaproblemerne.

De to dømte mener, at det fremover bliver vanskeligt at arrangere demonstrationer og være talsperson for politiske begivenheder, fordi man risikerer retsforfølgning. Og de forstår slet ikke, at de kan dømmes for at deltage i en lovlig demonstration.

Omvendt er politiassessor, Jakob Buch-Jepsen, der førte sagen for anklagemyndigheden, tilfreds med dommen.

»Selvfølgelig må man demonstrere. Men politiets anvisninger skal følges. Ved at tage de to kvinder ud og retsforfølge dem for deres ledende rolle har vi fået statueret et eksempel«, siger han.

»Politiet havde fået indikationer på, at der til den demonstration ville ske noget ulovligt, og at de to kvinder var med til at koordinere det. Det har spillet en rolle, at de på forhånd bekendtgjorde, at de ville trænge gennem politiets kæder for at komme ind på et afspærret område«, siger Jakob Buch-Jepsen.

Tre andre personer har været sigtet i forbindelse med demonstrationen. Jakob Buch-Jepsen forventer, at det opgives at rejse en tiltale mod dem, fordi der ikke gennem den nu afsluttede sag er kommet yderligere belastende materiale frem.

Straffens udmåling over de to kvinder er sket efter Lømmelpakken. Ifølge den er det en skærpende omstændighed, når lovovertrædelserne finder sted i tilknytning til begivenheder, der opfattes som grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER