Go to ...

22. juli 2024

Forsvarerne forlader Østre Landsret

UDSAT SAG FÆRDIG 2020


Forsvarere og anklagemyndigheden var i dag ikke enige om, hvordan en udsat Pusherstreet-sag skulle komme i gang igen.

Anklageren ville ikke have sagen tilbage til byretten og han mente også, at vidnerne skulle bruges igen. Omvendt mente forsvarerne, at fordi den tidligere anklager havde påvirket vidnerne, skulle sagen tilbage til byretten, og politividnerne kunne ikke bruges igen.

Parterne mødes igen i marts 2019 for at komme videre.

AF MIKKEL SCHOU

En af seks Pusherstreet-sager blev i oktober 2016 udsat, fordi anklageren løj i retten og påvirkede politi-vidner. De andre fem sager, var da afsluttet.

I dag klokken 16.30 mødtes 11 forsvarere og en ny anklager i Østre Landsret for at planlægge det videre forløb på et såkaldt berammelsesmøde.

Sagen har stor opmærksomhed, fordi det er første gang, at en anklager er blevet dømt for at lyve i retten.

»Det er vist også første gang, at et berammelsesmøde er annonceret på forhånd i TV-avisen«, startede landsretdommer Henrik Gam med at konstatere.

UACCEPTABELT TIDSFORLØB
Dommeren lagde ikke skjul på, at det var anklagemyndighedens skyld, at denne ankesag om hash-handel i Pusherstreet var trukket så længe ud. Den startede i Østre Landsret i august 2016.

»Tidsmæssigt er det langt ud over det acceptable. Men vigtigst er det, at det er uacceptabelt for de 11 tiltalte«, sagde dommer Henrik Gam.

»Vi bærer alle sammen ansvaret for, at det nu kører på skinner«, sagde han som en opfordring til, at parterne kunne blive enige om, hvordan sagen kan afsluttes.

Dommeren ridsede problemstillingen op:

Hvis sagen bare fortsætter i landsretten, vil de tiltalte ikke have mulighed for at anke dommen. Og politividnerne i sagen kan være påvirket af anklagerens forsøg på at få dem til at give falsk forklaring, selvom hun blev frifundet for det for nylig i Frederiksberg ret.

Desuden har Den Særlige Klageret modtaget anmodning om genoptagelse i to af de andre i alt seks sager i det såkaldte Pusherstreet-kompleks. Afgørelsen herfra ventes i begyndelsen af marts 2019.

Den afgørelse mente dommer Henrik Gam, at man skulle afvente. Ikke fordi retten allerede havde taget stilling til, om denne sag skulle starte forfra i byretten, men for at man allerede nu kunne planlægge sagen i landsretten. Dommeren mente, at det ville være absurd, hvis Den Særlige Klageret og Østre Landsret nåede frem til forskellige afgørelser.

UENIGHED OM VIDERE PROCES
Advokat Kim Bagge protesterede over, at det skulle afgøres af Den Særlige Klageret, om også denne sag skulle gå om i byretten:

»Denne sag adskiller sig fra de andre, fordi den ikke blev afsluttet i landsretten. Desuden vil landsretten give spørgsmålet en grundigere behandling en Klageretten, alene fordi landsretten har mere materiale at arbejde med«, sagde Kim Bagge.

Kim Bagge gjorde også opmærksom på, at spørgsmålet om hvor sagen skal starte, ville blive forsøgt indbragt for Højesteret, hvis ikke den kom til at gå om i byretten, som forsvarerne kræver. Og det ville også forsinke sagen yderligere.

Dommer Henrik Gam slog fast, at Østre Landsret ville kunne køre retssagen fra efteråret 2019 og med en forventet afslutning i januar 2020. Men det er så kun, hvis den ikke skal starte forfra i Københavns byret.

Det næste møde i sagen bliver den 18. og 21. marts, hvor forsvarere og anklagemyndigheden skal argumentere for, hvor vidt sagen skal gå om i byretten, og om politividnerne skal afhøres, eller om retten må nøjes med video-optagelser fra Pushersteet som materiale. Derefter vil Østre Landsret tage stilling til spørgsmålene.

Det kom fra forsvarernes side frem, at det forventes, at forsvarerne i alle de øvrige fem sager fra Pusherstreet-komplekset vil søge om, at sagerne skal gå om, fordi anklagemyndigheden har manipuleret med politividnernes forklaringer i retten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From CHRISTIANIA