Go to ...

14. juli 2024

TJETJENIEN SKAL PÅ DAGSORDENEN, SIGER S


”Tjetjenien må være på dagsordenen i enhver samtale mellem EU, Danmark og Rusland”, sagde udenrigspolitisk ordfører Jeppe Kofod fra Socialdemokraterne ved den 17. Ruslandskonference på Christiansborg, den 25. november 2005.

Af MIKKEL SCHOU

”Desværre tror jeg, at Tjetjenien drukner i mediestrømmen. Det hele handler jo om Irak”, siger Kofod til Flix.dk. Han slog fast at det er socialdemokratisk politik, at påvirke russerne til at stoppe krigen i Tjetjenien.

Angreb på rettigheder
Han kritiserede desuden de nye russiske love, der forbyder udenlandske NGOer, som Amnesty International, at arbejde uden en solid russisk forankring, der gør det umuligt at arbejde uafhængig af den russiske regering.

”Det lykkedes gennem Gorbatjovs reformer at indføre markedsøkonomi i Rusland. Men nu er der mangel på respekt på civilsamfundet og menneskerettigheder”, sagde Jeppe Kofod også.

Jeppe Kofod understregede, at hans kritik var rettet mod den nuværende russiske politik og ikke Rusland som nation. Danmark og Norden skal samarbejde med Rusland om energiforsyning.

Det langvarige samarbejde med Nordvestrusland og Leningrad skal fortsætte. Dermed indledtes konferencen om Ruslands energipolitik i relation til EU.

Køber el fra A-kraft
Energi E2 vil gerne importere mere energi fra Rusland. Både råenergi, som olie, gas, kul og træ, og elektricitet. Det sagde Frank Rasmussen fra Energi E2s Elsalg og Handelsafdeling.

Om Energi E2 skulle afholde sig fra at investere i eller aftage elektricitet fra russiske A-kraftværker, mente Frank Rasmussen var et politisk spørgsmål, som han som indkøber af energi ikke havde indflydelse på.

Energi E2 satser i øvrigt på at kunne CO2-kvoter i Rusland, så den danske energiproduktion kan udlede mere CO2, end aftalt i forhold til Kyoto-aftalen.

Olie bør privatiseres
Rusland er verdens næststørste producent af olie, kun overgået af Saudi Arabien. Næsten halvdelen af Tysklands forbrug af benzin og olie dækkes af Rusland.

Det er ikke noget sikkerhedsproblem, så længe Rusland ikke er en potentiel fjende af Europa. Og det mente generalmajor og tidligere militærattache i Moskva, Karsten J. Møller ikke var aktuelt i nær fremtid.

Derfor kunne man godt operere med forskellige procents afhængighed, som man var villig til at indgå. Generalmajoren mente ikke der var noget forsyningssikkerheds eller andre sikkerhedsproblemer ved at købe russisk olie.

Ifølge Karsten J. Møller var det største problem, at den største del af den russiske olie ejes af den russiske stat. Generalmajoren mente, at en privatisering af den russiske olie er naturligt og velkomment set fra dansk side.

Tags: , ,

More Stories From NYHEDER