Go to ...

13. juli 2024

STOR FORARGELSE I INJURIE-SAG


Bølgerne gik højt i dag blandt tilhørerne i injuriesagen mod professor Bent Jensen.

Da et vidne ved at henvise til sin tavshedspligt ikke kunne afhøres, bredte forargelsen sig blandt professorens sympatisører.

Temmelig udansk fik det tilmed Bent Jensens hustru til at råbe af vidnet.

Af MIKKEL SCHOU

Der var ellers ikke lagt op til dramatik før dagens retsmøde i ankesagen i Østre Landsret, hvor professor Bent Jensen afviser, at det var injurierende, at han i Jyllandsposten kaldte journalist Jørgen Dragsdahl for KGB-agent.

Det mente Svendborg byret ellers for flere år siden, der idømte Jensen at betale en erstatning til Dragsdahl.

Lukkede døre igen
Det var i øvrigt det sidste retsmøde inden proceduren den 9. oktober. Sagen i Østre Landsret har været præget af, at dørene ofte er blevet lukket under afhøringer, der berørte hemmeligholdte dokumenter fra blandt andet PET.

Således startede dagen også i dag, da en tidligere vicepolitimester i PET, Lyngbo, skulle afhøres fra klokken 10.00.

Til stor frustration for omkring ti af Jensens sympatisører, heriblandt Søren Krarup fra Dansk Folkeparti, og protest fra fire journalister åbnedes dørene først efter frokost.

Her fik tilhørerne endnu lidt indblik i PETs virksomhed. For eksempel at man ikke kan høre i telefonen, at den bliver aflyttet.

Ellers kom der på det åbne retsmøde ikke andet frem under afhøringen af den tidligere PET-jurist, end under tidligere afhøringer af PET-folk:

At et notat hos PET om, at Jørgen Dragsdahl skulle være agent for KGB, ikke kan opfattes som andet end en subjektiv betragtning fra den politimand, der havde skrevet notatet. Og at det under ingen omstændigheder var en opfattelse, der deltes af andre som andet end en arbejdshypotese.

Det er tidligere kommet frem, at Dragsdahl blev aflyttet og overvåget i tre år, uden at det førte til en sigtelse for noget som helst.

Vidne med tavshedspligt
Dagens sidste vidne var forfatteren til bind 13 i PET-kommissionens beretning Morten Heiberg.

Bind 13 handler om KGB’s kontakt- og agentnet i Danmark.

Men heller ikke her kunne Bent Jensen finde støtte til sin påstand om, at Dragsdahl havde været KGB-agent.

Jensens advokat, Caroly Nemeth, har optrædt som en fræk slagterhund i retten, omend en mere og mere desperat en af slagsen.

Han ville gerne udspørge Heiberg om alle de faktuelle fejl, der ifølge advokaten er i bind 13.

Men inden Nemeth nåede dertil, spurgte Heiberg, om Nemeth var bekendt med tavshedspligten, som er pålagt PET-kommissionens forfattere.

På sin velkendte facon svarede Nemeth strengt: »Her er det mig, der stiller spørgsmålene«, hvorefter han helt usædvanligt begyndte at tiltale vidnet med De.

Lige lidt hjalp det. Heiberg trak en skrivelse op af lommen fra Justitsministeriet, der var dateret dagen før.

Heraf fremgik det, at Heiberg kunne have lov at sige det, der allerede var skrevet i PET-kommissionens beretning. Han måtte altså ikke svare på spørgsmål om, hvordan arbejdet var blevet udført.

Bibelske dimensioner
Det fik tilhørerne omkring Søren Krarup til at fare op, som var der blevet spyttet i kirken.

»Forargeligt. Skandale.«, og andre forsmædelige ord fyg gennem retslokalet.

Men trods advokat Nemeths forsøg på at få vidnet i tale var alt forgæves.

»Jeg kan ikke trænge gennem den uvillighed«, sagde Nemeth krænket.

Retsformanden, Hans Chr. Thomsen, mente ikke, at der var tale om uvillighed og bad om en kopi af Justitsministeriets skrivelse.

Efter nogle minutter med sine to dommerkolleger uden for retslokalet, trådte dommerkollegiet igen ind.

Retsformanden sagde til vidnet: »Tak for det, vi kommer ikke videre. Tak fordi du kom«.

Nu var forargelsen til at tage at føle og høre på. Blandt Jensens sympatisører blev vidnets tavshed ivrigt og højlydt kommenteret.

Og endnu mere uhørt i en dansk retsal måtte vidnet nærmest gå bodsgang gennem de vrede tilhørere.

Bent Jensens kone, der ganske vist er russisk, råbte uden blusel vidnet ind i ansigtet: »NAR«.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER