Go to ...

14. juli 2024

SKIFERGAS DELER VENDSYSSEL


Et vekslende antal aktivister har beboet en protestlejr i Nordjylland i 250 dage. I påsken kom flere rejsende til for at blokere en prøveboreplads, hvor det franske Total leder efter skifergas.

AF MIKKEL SCHOU

De kan meget i Superbrugsen i Dybvad i Vendsyssel. Men ikke fortælle, hvor aktivistlejren ligger. Det kan en nogen og 30-årig kvinde med to børn på parkeringspladsen, hvor Frederikshavn er den nærmeste storby og Aalborg længere mod syd er en metropol.

»Du skal køre til venstre ved den grå bygning, så ligger lejren henne ad vejen«, siger hun til TVflux’s udsendte.

Det viser sig at være en times gågang gennem det mere og mere bakkede landskab tæt ved Jydske Ås, som TVflux overvinder i bil.

Det er søndag eftermiddag i påsken, og efter at fundet sig til rette i aktivistlejren, hvor der er altid er nybrygget kaffe, møder vi Anne-Marie Kristensen, der sammen med ægtefællen Karsten lægger jord til protesten mod det franske olieselskab Total, der er i gang med at anlægge en prøveboreplads for at se, om der er skifergas i den nordjyske undergrund fire kilometer under jordoverfladen:

anne marie karsten 1
Anne-Marie og Karsten Kristensen er vokset op i borepladsens omegn

»Alle siger, at vi protesterer, fordi vi bor så tæt på. Men det handler om hele Danmark. Hele Nordjylland vil blive sået til med boretårne, hvis Total finder skifergas, og de får lov til at hente den op«, siger Anne-Marie Kristensen.

Frederikshavn kommune har givet Total tilladelse til prøveboringen, mens Furesø kommune i Nordsjælland i påsken sagde nej tak til skifergasudvinding. Staten har givet Total tilladelse til at søge efter skifergas i Nordsjælland og Nordjylland, mens staten New York i USA i december sidste år i en rapport ifølge Ingeniøren konkluderede: Udbyttet af udvindingsmetoden står på ingen måde mål med de potentielle farer for vand- og luftforurening og den økonomiske byrde, der bliver pålagt diverse lokalsamfund, som skal håndtere et væld af sikkerhedsforanstaltninger.

1 skifergas

Denne morgen lykkedes det aktivister fra lejren at holde Totals lastbiler tilbage i to timer, indtil Nordjyllands politi bad dem om at lade køretøjerne komme igennem.

Om morgenen den følgende dag, 2. påskedag, blev TVflux vækket ved 8-tiden i lejren, fordi der var et arbejdshold på vej til borepladsen.

Aktivisterne har hele natten haft spejdere ude ved motorvejen, hvor Totals lastbiler parkerer ved et transportcenter og holder stille i otte-ni timer, formentlig for at overholde kørehviletidsbestemmelser.

Lejren forbereder sig hele formiddagen på at gøre klar til endnu en blokade. Og klokken 11.10 må lastbilerne standse foran ti aktivister fra lejren og lige så mange lokale, der er blevet alarmeret over sms.

1 blokade total

Kritikere i hele verden mener, at udvinding af skifergas er en dårlig ide. Det er et fossilt brændsel, som vi ifølge FN’s organer bør bruge så lidt af som muligt. Men selve udvindingen af skifergas er ifølge kritikere også et miljøproblem. Der skal anvises meget store mængder vand, der tilsættes farlige kemikalier, som risikerer at forurene grundvandet. Under boringen pumpes der materiale op fra undergrunden, der er radioaktivt og skal deponeres. Kritikpunkterne er mange og det franske Total er stødt på et generelt forbud mod udvinding af skifergas i hjemlandet.

»Vi har været i gang med vores protester i to et halvt år og været til informationsmøder hos Total. Men der blev vi gjort til grin, når vi for eksempel spurgte til de farlige kemikalier, som de skal bruge. ’Lille frue, bruger De ikke også bagepulver i madlavningen?’ Eller de sagde pludselig ’så er der kaffe og kage’«, fortæller Anne-Marie Kristensen.

Bevægelsen ’Skifergas nej tak’ har lokalafdelinger over hele Danmark og særligt mange i Nordjylland. Det er dem, der nu har holdt protestlejren gående i 250 dage.

Men det er ikke alle omkring Dybvad, der er imod Totals boringer.

finn jensen 1

»Det er en demokratisk beslutning, at de må bore. Det kan vi ikke rokke ved, og det har vi heller ikke forstand på. Det har dé heller ikke«, siger naboen Finn Jensen og peger på aktivisterne, der blokerer for Totals lastbiler.

»Jeg stoler på systemet, kommunen og ministeriet. De stopper da, hvis det går galt. Mine naboer er mest for«, siger Finn Jensen, der bor 500 meter fra borepladsen.

En anden nabo Kim Jensen er vred over, at aktivisterne tager ophold på vejen, som er hans.

»Hvis vi spreder lidt gylle, kan det nok være, vi kan få dem væk«, siger han til en anden vendelbo.

En halv time senere ankommer to betjente fra Nordjyllands politi. De vil afvente at medierne har været der.

»Det foregår jo i god ro og orden. Og jeg forstår godt naboerne. Det har jo store omkostninger for dem, hvis de ikke kan sælge deres ejendom på grund af Total«, siger den ene betjent.

Da der er gået lidt mere end en time, opfordrer betjenten aktivisterne til at opløse blokaden. De lokale aktivister trækker sig. Men otte fra lejren vælger at blive.

Betjenten går tilbage sin bil og kalder over radioen:

»01-01 vi har et problem oppe ved skifergaspladsen. Det er ikke alle, der vil gå, så vi skal bruge nogle flere mand. Det er sat’me godt nok irriterende.«

Endnu en time efter er der i alt seks betjente, der får overtalt aktivisterne til at lade lastbilerne komme igennem.

protestsang 1

Få dage efter, at lejren blev grundlagt for 250 dage siden, er lokale og lejrbeboere dukket op til protestsang ved borepladsens port. Hver dag klokken 16.30. Og denne dag ankommer en bus fra København med aktivister fra hele landet lige tidsnok til at være med til protestsangen. Så i alt 80 stiller ved porten. Også skuespilleren Ulla Henningsen, der har haft fritidsejendom i nærheden i 35 år.

»Jeg forstår ikke, at der ikke kommer flere lokale unge. Men det er nok ikke moderne at være aktivist. Og når de lokale ser aktivisterne fra København, siger de, at det hele bare er noget køwenhavneri«, siger Ulla Henningsen.

Tirsdag efter påske forbereder lejren en blokade, hvor 35 aktivister fra lejren er med plus de lokale, der dukker op.

Klokken 12.05 bliver lastbilerne modtaget af aktivisterne og må holde stille. Klokken 13.50 anråber politiets indsatsleder blokaden:

»Vi er kommet hertil, at vi skal have bilerne igennem. Så jeg beder jer om, at I ophæver blokaden.«

De lokale, lidt ældre aktivister trækker sig. 35 bliver stående.

Så ruller to transportvogne og en patruljevogn op, og klokken 14.10 har 20 betjente sørget for at lastbilerne kan komme frem.

1 politi rydder

På et efterfølgende aktivistmøde i lejren var man enige om, at blokaden havde været en succes. Det blev diskuteret om man også senere på dagen skulle blokere vejen, når lastbilerne havde læsset af og skulle køre væk.

De besindige vendelboere mente, at man havde opnået, det man ville, og at man ikke skulle provokere politiet mere end højst nødvendigt. Mens især de nyankomne, der tilsyneladende tilhører den mere københavnerbaserede gruppe ’Bloker boretårnet’, mente at der skulle blokeres så meget som muligt. De havde åbenbart den opfattelse, at blokaderne ikke kun skulle tiltrække mediernes bevågenhed, men også have en egentlig indflydelse på Totals arbejde og den overordnede politiske proces.

I de tre dage TVflux overværede blokaderne skete der hverken anholdelser eller udskrivning af bøder. Som vicepolitiinspektør John Henriksen forklarede:

»Vores opgave er først og fremmest at undgå, at nogen kommer til skade.«

Total har tidligere meldt ud, at omkring 70 lastbiler skulle læsse af på borepladsen. De sidste ventes i løbet af ugen.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER