Go to ...

14. juli 2024

FRISTADENS SUNDHEDSVÆSEN


af Mikkel Schou

Christiania. Her er der hjælp at hente for de udstødte, de tilskadekomne christianitter, og de velfungerende der ønsker alternative lægeråd. Tuberkulose holdes der skarpt øje med.
Der har duftet af lægeurter lige siden 1972, da Christianias Sundhedshus blev startet. Som en reaktion på at lægevagten ikke turde eller ville vove sig ind på den nyfødte fristad, der den gang også husede narkomaner som ser på en lægetaske som børn ser på slik.

Men også som en reaktion på den etablerede lægekunst. Christianitterne var en del af det antiautoritære oprør og bekendte sig hellere til urter og zoneterapi end piller og kirurgi. Den ånd lever stadig i Sundhedshuset, men siden 1978 har en praktiserende læge haft fast ugentlig konsultation. De sidste otte år har læge Nette Vestergaard Olsen stået for tjansen:

– Her kommer mange, der er meget bevidste om sundhed og sygdom. Som ved meget om urter og vitaminer, men som lige vil vide om det for eksempel er en lungebetændelse de render rundt med. Så skal de jo have penicillin og kontrolleres af en læge, siger hun.

– Andre kommer her, fordi de har vanskeligt ved at komme i kontakt med deres egen læge. Fordi de ikke har telefon eller lever i en anden døgnrytme, så de aldrig når noget i den almindelige åbningstid.

Landsbylægen
Christiania udgør et tværsnit af Storkøbenhavns befolkning. Der er stor social forskellighed, som afspejler sig i levevis. Fra velfungerende akademikere til misbrugere af alkohol og hash. Og så kommer Sundhedshusets klienter fra såvel Christiania og nærområde samt det øvrige København.

– Vi samler en stor gruppe socialt udstødte op, siger læge Nette Vestergaard Olsen. For eksempel hjemløse med sociale, mentale og økonomiske problemer, der ellers ikke ville komme til en læge. De kan dukke op her med blindtarmsbetændelse eller lungebetændelse og så sørger vi for at de bliver behandlet.

Der kommer også folk og søger råd og vejledning som de ellers ville få hos egen læge. Det kan være komplikationer eller spørgsmål i forbindelse med en konventionel behandling udenfor eller hjælp til at komme ud af et alkoholmisbrug. Mange alkoholikere kommer en gang om ugen for at få et sortiment af vitaminpiller, der i det mindste kan hæve sundhedstilstanden en smule. I det hele taget får klienterne her ydelser, som de ellers skulle betale for andre steder, siger Nette Vestergaard Olsen:

– Jeg synes vi er gode til at bruge både alternativ og traditionel medicin. Vi er meget opmærksomme på at løsningen er et samarbejde mellem læge og patient. Og vi kan være kreative, hvis folk møder op uden sygesikringsbevis eller ikke har penge til medikamenter, siger hun. Som udgangspunkt er alle henvendelser til Sundhedshuset anonyme.

Udover den faglige kunnen, kræver jobbet på Christiania også, at man er indstillet på at bruge sin fritid på møder og arbejdsweekender i Sundhedshuset. Men det kommer alt sammen tilbage mener Nette Vestergaard Olsen:

– Det er ligesom at være landsbylæge. Jeg ser børnene blive født og vokse op, møder familierne i gaderne herude og de kender mig ligeså godt som jeg kender dem.

Skadestue
Gennem Forsvars- og Socialministeriet betaler staten løn til Sundhedshusets medarbejdere. Det drejer sig om en sundhedsmedarbejder på fuld tid, en læge 2 timer om ugen, en sundhedsplejerske i 12 timer om ugen og en TB-medarbejder på deltid.

– Den største gruppe af brugere er christianitter, der bruger huset som skadestue, siger Kim W. Rasmussen, der er fast sundhedsmedarbejder. Sundhedshuset er åbent på hverdage fra 12-18.

– Vi behandler snit- og brandsår, propper i øret, fodsvamp og forstuvninger. Her kommer hjemløse og psykisk syge, som kan få lidt nærvær og så kommer der en masse, der vil have gode råd til alternativ behandling. Her er vi meget opmærksomme på vores ansvar. Står vi overfor et problem, som vi ikke kan løse og som kan være livstruende, så sender vi vedkommende til behandling det rette sted. Og vi sørger gerne for transport og ledsager til skadestue eller indlæggelse, siger Kim W. Rasmussen.

Han oplever tit, at for eksempel hjemløse søger hjælp i Sundhedshuset, fordi de ikke føler sig velsete hos læger eller skadestue. Det kan være når fodsvamp har udviklet sig til sår. Eller det kan være christianitter eller københavnere, der ønsker en alternativ behandling for hudsygdomme eller forkølelsessår. Til de mindre akutte lidelser tilbyder Sundhedshuset massage, zoneterapi, urtemedicin og rådgivning omkring kost og levevis.

Børnene
Der bor omkring 165 børn og unge under 18 år på Christiania. Sundhedsplejerske Randi Steen har mødt dem alle gennem sit arbejde i 25 år på fristaden. Hun oplever her den almindelige usikkerhed hos forældre overfor det førstfødte barn. Men viljen og lysten til at lytte til råd og vejledning er stor og børnene får de samme helbredsundersøgelser og vaccinationer som børn uden for. Fordommene slår hun også en pæl igennem. Procentdelen af forældre med sociale problemer er ikke større her og arbejdet er tilmed lettere:

– Der er nemmere at lave forebyggende arbejde i forhold til børnene. For det er lettere at komme ind i familierne, fordi netværket på Christiania er så stærkt og opmærksomt. Så kan børnene ikke blive misrøgtet i det skjulte, siger Randi Steen.

På nogle måder skiller børnenes opvækst sig dog ud. Især i begyndelsen af 1990’erne var der ofte gadekampe med politiet. Den voldsomme tilstedeværelse af politi og tåregas gjorde børnene utrygge, ligesom den seneste tids usikkerhed om Christianias eksistens. På det fysiske område har tuberkulose også spillet en rolle. Indtil for et år siden blev børnene på Christianias institutioner hvert år undersøgt for tuberkulose. Der blev foretaget en indsprøjtning for at se om der var en allergisk reaktion, der kunne tyde på at børnene var smittet med tuberkulose. Denne måde er mere skånsom end røntgenfotografering, men alligevel belastende. Da der aldrig ad den vej er sporet TB hos børn på Christiania er metoden nu forladt og det er sundhedsplejerskens opgave at være opmærksom på sygdomstegn. For de voksne er situationen mere alvorlig.

TB blandt misbrugere
Tuberkulose er ikke udryddet i Danmark. Den trives især i misbrugsmiljøer, særlig blandt alkoholikere. Det skyldes dårlig hygiejne og en lav immunstatus på grund af misbrug. I 2002 var der i Danmark 419 anmeldte tilfælde. I Københavns kommune 112 og på Christiania omkring ti. Christiania har en medarbejder ansat på deltid, der i samarbejde med Sundhedshuset laver opsøgende arbejde i Christianias værtshusmiljø. Medarbejderen arranger ugentlige ture til Lungeklinikken på Amtssygehuset i Gentofte og holder øje med at de syge følger den medicinske behandling. En gang om året kommer en røntgenbus til Christiania.

– Det her kunne sagtens eksplodere, hvis ikke Christiania udførte den opsøgende virksomhed og hvis ikke vi kunne sende en røntgenbus en gang om året, siger sygeplejerske Nete Olsen, der er bindeled mellem Lungeklinikken og Christiania. Det er særligt blandt alkoholmisbrugere, der sidder tæt sammen i samme rum i længere tid, at smittefaren er stor. Det gælder især grønlændernes hus og et nærliggende værtshus.

– Tuberkulose hos børn er kun blevet fundet i forbindelse med at forældrene var smittet og det er mere end ti år siden, siger hun.

Røntgenbussen, der kommer på Christiania en gang om året, lånes i Norge. Danmark har ikke siden 1995 selv haft en. Og det forstår Nete Olsen ikke:

– Der er også miljøer i Jylland og på Fyn, hvor der er misbrugere, der smitter hinanden. Og det er meget billigere at købe sådan en bus, end at behandle de smittede.

I samarbejde med Sundhedshuset og Christianias beboerrådgivning (Herfra og Videre) er der ansat en fuldtidsmedarbejder, der laver opsøgende socialt arbejde. Hun dækker både Christiania og de hjemløse på det omliggende Christianshavn. Hendes opgave er typisk at få alkoholikere i behandling og indlede og følge op på lægelig behandling i systemet udenfor. Derudover har Christiania en intern hjemmehjælpergruppe, der tager sig af syge og ældre christianitter. En evaluering fra 1999, udarbejdet af professionelle sundhedsudøvere, roser det arbejde som Sundhedshuset udfører. Flere af dem mener, at arbejdet bør styrkes og påpeger de store økonomiske besparelser det etablerede sundhedsvæsen opnår gennem Sundhedshusets funktioner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From CHRISTIANIA