Go to ...

14. juli 2024

EU-OMBUDSMAND FORLANGER ÅBENHED I EU


Den Europæiske Ombudsmand Nikiforos Diamandouros kritiserer for første gang nogensinde en EU-institution for ikke at samarbejde.

Kommissionen undlod at lytte til hans råd om at frigive tre dokumenter, som en NGO – Friends of the Earth – havde søgt aktindsigt i.

Nyhedsbrev nr 17, 2010 fra Europa-parlamentets repræsentation i Danmark, sakset af Mikkel Schou.

pict_20100504PHT74111

Den europæiske Ombudsmand Nikiforos Diamandouros. Foto:EP

Ombudsmanden redegjorde for sagen, da han tirsdag deltog i et møde i Parlamentets Udvalg om Andragender.

I marts 2007 anmodede miljøorganisationen ´Friends of the Earth´ om aktindsigt i 15 breve vedrørende kuldioxidemissioner, der cirkulerede mellem den daværende tyske industrikommissær Güenter Verhaugen og en række bilproducenter.

Ombudsmanden støttede i oktober 2008 kravet fra Friends of the Earth.

FLERE NYHEDER FRA EUROPA-PARLAMENTET

Kommissionen besluttede efterfølgende at frigive de efterspurgte dokumenter, bortset fra tre breve fra den tyske bilproducent Porsche.

Kommissionen henviste til, at “Porsches kommercielle interesser overskyggede de offentlige interesser i at offentliggøre brevet”.

Friends of the Earth klagede igen til Ombudsmanden, der i september 2008 konkluderede, at det var “fejlagtigt”, at Kommissionen havde valgt at afvise forespørgslen.

Efter at have bedt om udsættelse seks gange, godkendte Kommissionen i september 2009, at den ville give delvis adgang til brevene.

Kommissionen skal samarbejde
Den 4. maj 2010 afleverede Ombudsmanden personligt sin særlige rapport til Udvalget om Andragender.

Efter hans opfattelse er der tale om “en vigtigt principiel sag”, og han søger nu om Parlamentets hjælp. Han opfordrede MEP´erne til at vedtage en resolution, der understreger Kommissionens forpligtigelse til at samarbejde og respektere Ombudsmandens afgørelser.

“Åbenhed er en meget vigtig politik i EU-samarbejdet. Kommissionen har været utilladelig længe om at udlevere brevene… Dette skader EU´s image, og det er noget, som undergraver borgernes tillid til EU”, sagde ombudsmanden.

“Det er her klart tale om, at Kommissionen beskytter en stor virksomhed. Men vi er nødt til at overholde traktaten. Hvis vi ikke gør det, kan alt jo ske…”, sagde danske Margrete Auken fra Parlamentets grønne gruppe.

Næste skridt
Medlemmerne af Udvalget om Andragender skal nu overveje sagen. Græske Chrysoula Paliadeli (S&D) er blevet udpeget til ordfører på betænkningen om den særlige rapport.

Kommissionen har hidtil hævdet, at fuld aktindsigt vil kunne underminere virksomhedens finansielle interesser.

En påstand, som Ombudsmanden afviste i sin første afgørelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From EU