Go to ...

22. juli 2024

ANKLAGER ANKER DOM I TERROR-SAG


Dommen mod fem unge mænd, der var tiltalt for terror, men kun blev dømt for brandstiftelse, er blevet anket af anklageren.

Det skete straks efter, at Københavns byret havde meddelt, hvilken straf de tiltalte blev idømt.

Af MIKKEL SCHOU

I dag meddelte Københavns byret, hvilken straf de fem unge brandstiftere skulle idømmes.

I sidste uge var skyldsspørgsmålet blevet afgjort og det var kun straffen, der manglede.

Vicestatsadvokat Bo Bjerregaard nåede næppe at trække vejret, da retsformanden havde læst straffene op, før han meddelte, at dommene over de fem tiltalte ankes.

Anklageren mener altså fortsat, at alle fem kan dømmes for terror, sådan som de tre juridiske dommere i sagen også mener.

Bo Bjerregaard medgav efter dommen, at det kan være svært for almindelige mennesker at se, at der skulle være tale om terror:

»Det havde været nemmere, hvis de var fløjet ind i Rådhustårnet.«

Terrorloven er fra mange sider blevet kritiseret for at være for løst formuleret.

Men det er ikke anklagerens, men politikernes (som har lavet loven) problem, kunne man forstå på Bo Bjerregaard.

Dagens straf
Dagens idømte straffe var ikke i sig selv ubetydelige:

FP, der var tiltalt og blev dømt for mest, blev idømt seks år og seks måneders fængsel. Han skal desuden erstatte brandskader for op imod otte millioner kroner.

PJ blev idømt fire års fængsel. Begge blev dømt efter § 180 i straffeloven om alvorlig brandstiftelse, der kan give fængsel på livstid.

De tre øvrige blev hver idømt fængsel i et år og ni måneder for overtrædelse af den mildere § 181, der giver fængsel i op til seks år.

Retten begrundede de forholdsvis hårde domme med, at handlingerne var sket efter nøje planlægning, i forening og var politisk motiveret.

PJ blev ved domsafsigelsen løsladt. Han har allerede siddet varetægtsfængslet i et år og otte måneder. FP skal fortsat sidde i varetægt, mens de tre øvrige blev løsladt for otte måneder siden efter et års varetægtsfængsling .

Anklageren ankede løsladelsen og krævede, at anken fik opsættende virkning. Men byretten valgte at overhøre anklageren og løslod PJ.

More Stories From Terror