Go to ...

14. juli 2024

AFVENTER BEGRAVELSE


Siden skuddrabet på en 22-årig christianit kort efter midnat til lørdag har Pusherstreet været lukket for hashsalg. Og der holdes sikkert lukket nogle uger endnu, forlyder det i fristaden.

Der har endnu ikke været holdt fællesmøde på Christiania om den ulykkelige hændelse. Dertil er sagen stadig alt for følelsesladet. Men de handlende i Pusherstreet er gået med til, at der ikke sælges hash før begravelsen er foretaget, og et fællesmøde derefter har besluttet, hvad der videre skal ske, forlyder det.

Ifølge en gammel christianit vil flere alternativer komme i spil, når fællesmødet skal forsøge at bringe livet videre. Helt at forbyde hashhandel på Christiania står næppe som den første løsning.

Fristadens beboere er delte i oplevelsen af, hvad der er hovedårsagen til, at det skulle ende så tragisk. Visse mener, at det kun skyldes Folketingets vedblivende og fejlagtige kriminalisering af hashen. Herunder også, at politiet i marts i år greb til anholdelse af 25 formodede pushere, der dermed efterlod et tomrum, som grupperinger uden for fristaden, uden at være velkomne, har forsøgt at fylde ud. Andre slår opfordringer på Facebook op, om at man skal købe sin hash et andet sted.

Selvom det efter alt at dømme var den forkerte person, der blev dræbt af skud, havde handlingen karakter af en målrettet likvidering. Det tolkes af nogle christianitter som en optrapning i udefrakommende grupperingers forsøg på at få fodfæste på det lukrative hashmarked.

Drabsmanden menes i øvrigt at være meget ung – under den kriminelle lavalder. Dette kan forklares med spekulation i at undgå almindelig strafforfølgelse. Pusherstreet har gennem årene i perioder været præget af en voldskultur, der kunne eksplodere spontant. Men dette drab har, fornemmes det på den udbredte stemning i fristaden, hævet den kolde hensynsløshed til et nyt niveau.

AF MIKKEL SCHOU

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From CHRISTIANIA