Go to ...

22. juli 2024

POLITI FORSTÆRKER INDSATS PÅ FRISTAD


Også mindreårige skal visiteres

Christiania er igen blevet visitationsområde

Af MIKKEL SCHOU

Den mest besøgte del af Christiania er blevet udset til at være visitationsområde af Københavns politidirektør, Hanne Beck Hansen.

Det er den livligste del af fristaden, der er udpeget. Området går fra de to kendte indgange og dækker alle Christianias kultur- og musiksteder og cafeer.

Alle der antræffes på området kan visiteres uden mistanke om overtrædelser af nogen lov.

Ordningen begrundes af politiet med, at der ofte findes våben på Christiania, særligt knive, men også lejlighedsvis skarpladte skydevåben.

Derfor kan politidirektøren i henhold til Politiloven periodevis udnævne et område som visitationsområde.

Politiet benyttede den samme mulighed en måneds tid på Christiania sidste år umiddelbart efter skuddrabet i Pusherstreet.

Denne gang er visitationsområdet foreløbigt gældende frem til 31. maj 2006.

Det er begrundet med, at politiet stadig finder våben. Det er ikke oplyst om det drejer sig om gæster eller christianitter, der overtræder våbenloven.

Skarpbevæbnede mindreårige?
Der er ingen aldersgrænse for hvem der kan udsættes for den tilfældige og som regel meget omfattende visitation.

Forældre vil efterfølgende få besked fra politiet, hvis deres mindreårige barn har været udsat for visitation.

At mindreårige ikke slipper for visitation begrunder polititalsmand Flemming Steen Munck med, at politiet har erfaring for, at børn bruges til at transportere hash på Christiania.

Den forklaring er forældre på Christiania rasende over.

Det strider da også mod den oprindelige hensigt med visitationerne, nemlig at finde våben.

Men politi, der antræffes på Christiania, siger, at de ikke er kede af de mange bifangster, når voksne antræffes med klumper af hash.

Tags:

More Stories From CHRISTIANIA