Go to ...

14. juli 2024

FØDSEL I DANMARK BLEV AFVIST


DANES har kigget på en sag, hvor en dansk kvinde i Bangladesh fik problemer, da hun hellere ville føde i Danmark.

DANES henvendte sig derfor til sundhedsminister Astrid Krag (SF), der kan fortælle, at ministeriet overvejer at lempe på de stramme regler for udlandsdanskere.

Af MIKKEL SCHOU for DANES

Kun borgere, der har bopæl i Danmark, kan på forhånd tilbydes planlagt behandling i det danske sundhedsvæsen.

Det fremgår af sundhedsloven. Og det gælder også en fødsel.

Det fik Katrine Emma J. Møller tydeligt at vide, da hun i foråret henvendte sig til Region Sjælland for at aftale en fødsel på et af regionens hospitaler.

Katrine flyttede med sin danske mand direkte til Bangladesh i januar 2013 efter tre år i Vietnam. Hendes lokale – men britiske – læge har kraftigt frarådet hende at føde i Bangladesh.

Heldigvis har hun en udstationeringsforsikring, der dækker omkostningerne ved fødsel, uanset hvor hun ønsker at føde.

Katrine blev derfor noget overrasket, da hun fik afslag på sit ønske om at føde i Region Sjælland. Men afslaget er helt korrekt ifølge sundhedsloven, erfarer DANES.

Personer, der ikke har bopæl i Danmark, kan kun tilbydes akut behandling ved pludselig opstået sygdom, tilskadekomst og fødsel før tiden, når de allerede opholder sig i Danmark.

Så er hjælpen til gengæld også gratis, ligesom for borgere med bopæl i Danmark.

Minister åben for lovændring
Medlemsbladet har spurgt sundhedsminister Astrid Krag (SF) om det rimelige i, at udlandsdanske kvinder ikke kan planlægge en fødsel i Danmark.

”Jeg har forståelse for, at man som udlandsdansker af forskellige grunde gerne vil føde i sit hjemland. Derfor overvejer vi i øjeblikket om reglerne skal ændres”, siger Astrid Krag til DANES.

”Vi vil se på, om gravide med tilknytning til Danmark mod egenbetaling og efter nogle nærmere kriterier kan få mulighed for at føde på et dansk sygehus,” siger ministeren.

DANES spurgte også ministeren om det fornuftige i, at de nuværende regler kan omgås. Men det ville ministeren ikke forholde sig til.

For det er ikke umuligt, trods reglerne, at føde i Danmark – det fremgår af en mail fra Region Sjælland til Katrines far:

”Men hvis din datter opholder sig i Danmark tæt på fødselstidspunktet og det lægefagligt skønnes, at hun ikke kan sendes hjem til sit bopælsland (hvilket det gør), så kan hun naturligvis føde her. I så fald kan opholdsregionen jvf. lovgivningen opkræve betaling for fødslen.”

Katrine skal med andre ord bare dukke op i Danmark på et tidspunkt, hvor det ikke længere er forsvarligt at sende hende tilbage til for eksempel Bangladesh.

Til gengæld skal hun så betale for behandlingen, da det må formodes, at hun har planlagt at føde i Danmark. Flyselskabet SAS afviser i øvrigt gravide passagerer, der har mindre end fire uger til termin, altså det forventede fødselstidspunkt.

Katrine nævner selv en anden måde at omgås reglerne på:

”Jeg kan jo bare tilmelde mig folkeregistret i Danmark. Så har jeg ret til behandling fra dag et, nu hvor karensperioden for udlandsdanskere er ophævet (tidligere kunne tilflyttede borgere i en indledende periode ikke få gratis lægebehandling i Danmark, red.). Og jeg kan melde flytning tilbage til Bangladesh, når jeg rejser. Det ville så koste regionen penge at jeg fødte, i stedet for at det var forsikringen, der betalte…”

Katrine understreger, at det ikke er en løsning, hun selv er kommet på. Hun har den fra en anden dansk kvinde i Bangladeshs hovedstad Dhaka, der selv måtte gå den bureaukratiske omvej for to år siden, da hun heller ikke kunne få en aftale om at føde i Danmark. Hun afbrød sin udstationering og genoptog den efter at have født i Danmark.

Det lykkedes alligevel
Katrine gav ikke op. Efter afslaget fra Region Sjælland henvendte hun sig direkte til et sygehus i en anden region i Danmark, hvor hun med det samme blev budt velkommen.

Hun skulle blot sørge for, at hendes forsikringsselskab udstedte en betalingsgaranti. Og det gør forsikringsselskabet gerne. Katrine har som nævnt en udstationeringsforsikring – hos ihi Bupa.

”Man kan godt tegne en forsikring hos os, der dækker omkostningerne ved fødsel. Og man vælger selv, hvor man vil føde, indenfor den geografiske region man har tegnet for. Forsikringen dækker dog ikke transporten til sygehuset,” siger Henrik Jeppsson salgschef hos ihi Bupa.

Ifølge Henrik Jeppsson føder de fleste af hans kunder i det land, hvor de er bosat eller i et naboland. Men forsikringen dækker også, hvis kvinden ønsker at føde i sit hjemland. Hos ihi Bupa skal forsikringen dog være tegnet ti måneder inden fødslen.

”Vores forsikringer giver selvfølgelig ikke rettigheder, som et lands lovgivning ikke giver. Men føder en kvinde i Danmark, og der kommer en regning, så dækker forsikringen,” siger Henrik Jeppson.

Katrine i Bangladesh fik løst sit problem. Men det skyldes tilsyneladende, at et sygehus har tolket reglerne mere fleksibelt, end de fremstår i sundhedsloven.

Nu venter DANES på at se, hvad sundhedsminister Astrid Krag kommer frem med efter de lovede overvejelser omkring udlandsdanskeres manglende ret til at føde i fædrelandet.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER