Go to ...

22. juli 2024

CHRISTIANIA FASTHOLDER RETTEN TIL AT FØRE SAG


Det er muligt, at Christiania siger ja til regeringens tilbud om normalisering.

Men det forventes, at christianitterne vil fastholde retten til at føre sag mod staten.

Af MIKKEL SCHOU

På et fællesmøde i aften skal christianitterne blive enige om en fælles udtalelse som svar på regeringens tilbud om normalisering.

I følge kilder på Christiania er man nu nået så langt, at der kan skabes enighed om et svar til Slots og Ejendomsstyrelsen og dermed regeringen.

Det forventes, at svaret ligner et ja til regeringen. Men christianitterne forventes at flette ind i svaret, at de ønsker at fastholde muligheden for at føre sag mod staten.

Christianitterne mener, at de har vundet hævd på det gamle kaserneområde og det vil de have slået fast ved en domstol.

Men det er netop et af de mange krav til christianitterne i regeringens forsøg på en normalisering, at sagen om hævd-spørgsmålet skal trækkes tilbage.

Hvis Christiania kræver at bevare retten til at føre sag, men i øvrigt siger ja til regeringens planer, vil regeringen sandsynligvis opfatte Christianias svar som et nej.

Statens advokat, Kammeradvokaten, har for snart flere år siden på opfordring fra regeringen udarbejdet et notat om netop christianitternes hævdvundne ret.

Dette notat har regeringen valgt ikke at offentliggøre.

More Stories From CHRISTIANIA