Go to ...

14. juli 2024

ANKLAGER VIL FRIFINDES


Alle store danske medier var i dag på plads i retten på Frederiksberg, da senioranklager Trine Sorgenfri stod tiltalt for at forsøge at manipulere politividner og lyve for Østre Landsret.

Forsvarsadvokat Gry Johansen meddelte retten, at hendes klient erkendte, hvad der var foregået, men ønskede, at der skulle ske frifindelse.

AF MIKKEL SCHOU

Ifølge anklageskriftet har senioranklager Trine Sorgenfri både afgivet falsk forklaring i Østre Landsret og misbrugt sin stilling. Det skete i den store sag mod Pusherstreet, hvor politiet efter et par års efterforskning i marts 2014 anholdt 80 personer. 76 blev siden idømt fængselsstraf i Københavns byret.

Politiet kaldte efterforskningen for Operation Nordlys. Under operationen sendte politiet hemmelige agenter ind i Pusherstreet med kamera og mikrofon og foretog indkøb af hash i forskellige boder. Ifølge anklager Torben Thygesen foretog mindst ni agenter mere end 350 besøg i en periode fra 2012 til 2014. Agenterne var både fra Københavns politi og PET, sagde Torben Thygesen i retten i dag.

De 76 tiltalte blev i byretten opdelt i seks sager, hvor Trine Sorgenfri var anklager i den ene.

Under den senere ankesag i Østre Landsret var Sorgenfri anklager i tre af sagerne.

Det var i Østre Landsret, at forsvarerne i den ene sag fik mistanke om, at Sorgenfri havde været i overdreven kontakt med de hemmelige politiagenter, der havde vidnet i byretten og som også skulle vidne i Østre Landsret.

Østre Landsret pålagde Sorgenfri at dokumentere sin kommunikation med vidnerne. Her undlod hun ifølge anklagemyndigheden i første omgang at fremlægge hele korrespondancen, så den fremstod mere harmløs. Det kom dog senere frem, at Sorgenfri havde haft en meget livlig korrespondance med agenterne.

Derfor er hun nu tiltalt for at have løjet over for Østre Landsret.

Af korrespondancen fremgår også, at Sorgenfri instruerede vidnerne og forberedte dem på, hvad de ville blive spurgt om i retten. Korrespondancen indeholder desuden nedladende bemærkninger om mindst en forsvarer og dommer i sagen.

Sorgenfri er derfor også tiltalt for at forsøge at påvirke vidner. Det blev ifølge anklageskriftet kun til et forsøg, da sagen blev udsat på grund af afsløringerne, inden politividnerne afgav forklaring i Østre Landsret.

Tiltalen mod senioranklager Trine Sorgenfri omfatter ikke hendes måde at føre sagen på i byretten.

Sorgenfris forsvarer Gry Johansen sagde i retten i dag, at Sorgenfri erkender de faktiske omstændigheder i sagen, men mener alligevel, at der er grund til en frifindelse.

Den oprindelige ankesag i Østre Landsret har været udsat i to år. Ifølge en af sagens forsvarere, Hugo Steinmetz, er der endnu ikke taget stilling til, om sagen skal gå om.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER