Go to ...

GMO

BIODYNAMISK JORDBRUG

VIDEO: De færreste tænker over, at før de økologiske fødevarer blev populære, havde det biodynamiske jordbrug eksisteret siden 1920’erne. Det biodynamiske jordbrug er økologisk. Men mere end det. Filosoffen Rudolf Steiner, der grundlagde det biodynamiske jordbrug, havde en holistisk tilgang til universet. Også den del, der bebos af mennesker. Steiners medtoder, der af andre vidensfolk,

EUROPÆISK STANDARD FREMFOR AMERIKANSK

Et udvalg i Europa-parlamentet anbefaler, at europæiske standarder ikke skal forringes, hvis den berygtede handelsaftale (TTIP) mellem EU og USA bliver til noget. Borgerne i EU skal blandt andet beskyttes mod GMO og andre sundhedsrisici. Og særligt vigtigt anbefaler udvalget, at stridigheder om virksomheders tab ved investeringer skal afgøres ved offentlige domstole fremfor private og

HONNING TRUET AF GMO-AFGRØDER

EU-domstolen har slået fast, at honning inficeret af genmanipuleret materiale fra afgrøder ikke må sælges uden særlig tilladelse. Tyske biavlere slås nu for at få erstatning for forurening fra genmanipuleret majs. Af Mikkel Schou I en kendelse fra EU-domstolen i tirsdags fremgår det, at honning, der indeholder pollen fra genmanipulerede afgrøder ikke må sælges som

NEJ TIL GENMANIPULATION I LANDBRUG

EU’s medlemsstater skal have mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo´er (genmodificerede afgrøder). Et direktivforslag er fremsat på baggrund af vedholdende modstand i den europæiske offentlighed mod udsætning af gmo’er og anvendelsen af dem i landbruget. Nyhedsbrev nr 15, 2011 fra Europa-parlamentets repræsentation i Danmark, sakset af Mikkel Schou. Medlemmerne af Europa-Parlamentets miljøudvalg