Go to ...

SÅ SKÆV MÅ MAN VÆRE


Der er enighed om, at en hashrus varer 3-5 timer. Men hvor længe efter rusen kan man så lovligt køre bil? Det kan ingen eksperter svare præcist på. Efter en lovændring tyder det nu på, at bilisten bare skal vente til dagen efter den seneste joint.

Af Mikkel Schou

Efter en lovændring i foråret forventer Folketinget, at færre bilister med hash i blodet mister kørekortet. I 2014 mistede omkring 5.600 bilister kørekortet på grund af hash. Nu er grænsen for hvor meget THC, der må findes i bilistens blod, inden det udløser en straf eller sanktion, sat op. Det er det aktive stof i hash THC, der måles efter i en blodprøve. En urin- eller spytprøve derimod vil påvise hash-indtagelse i op til en måned efter.

Men eksperter i både Norge og Danmark, som TVflux har talt med, afviser at give en nøjagtig retningslinje for hvor længe efter en joint, man lovligt kan køre bil. Det er alt for individuelt. Det kommer an på, hvor stærk hashen er, hvor dybt man inhalerer, hvor mange hiv man tager, og muligvis også hvor ofte man ryger hash. Påvirkning efter passiv rygning menes at være væk efter blot en halv time.

Nu er risikoen for at miste kørekortet i Danmark blevet mindre. Inden lovændringen mente professor i rets-kemi Kristian Linnet, at hvis man røg hash mere end to gange om måneden, så kunne man aldrig lovligt køre bil. En blodprøve ville til hver en tid vise, at indholdet af THC var over den bagatelgrænse som Folketinget havde fastsat. Der skulle nemlig være nul-tolerance over for bilister med det mindste spor af hash i blodet.

»Folketinget har så efterfølgende ment, at straffen var for hård. Med de nye regler vil selv daglige brugere af hash sandsynligvis kun få en bøde, hvis de kører bil dagen efter, de senest har røget hash«, siger Kristian Linnet på Københavns Universitet.

Af forarbejdet til den oprindelige lovgivning fra 2007, der omfattede de fleste narkotiske og smertestillende stoffer, fremgik det, at Folketinget udover at sørge for trafiksikkerheden også mente, at loven vedrørende hash skulle have en pædagogisk effekt.

Med andre ord, hvis bilisten røg hash mere end to gange om måneden, så skulle man ikke have lov at køre bil. Og straffen var hård. Tre års ubetinget frakendelse af kørekort. Altså selvom lovgiverne vidste, at bilisten ikke nødvendigvis var til fare i trafikken, og eksperterne var enige om, at der efter tre til fem timer ikke længere er tale om en rus.

FLERE UNDERSØGELSER
Folketinget har nu efterlignet den norske lovgivning på området. Med en enkelt undtagelse. I Norge kan man straffrit køre med THC i blodet op til en vis grænse. Efter den nye danske lovgivning gives der stadig en bøde ved kørsel under den norske grænse.

Det var Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, ifølge Enhedslistens ordfører Henning Hyllested, der under lovforhandlingerne krævede denne restriktion. Begrundelsen var, at det ikke er lovligt at ryge hash. De øvrige to grænseværdier for THC er lagt, så de svarer til kørsel med alkohol i blodet og en tilsvarende straf eller sanktion.

»Når bilisten overskrider den øverste grænse svarende til mere end 1,20 promille alkohol, bør bilisten kunne mærke, at der er en rus. Men det er der ikke lavet undersøgelser over. Måske vil kroniske brugere ikke mærke en rus, selvom der er meget THC i blodet«, siger professor i klinisk farmakologi Kim Peder Dalhoff.

Han mener, at man sagtens kan lave en målrettet undersøgelse af, hvor meget hashrygning der skal til for at bilisten overskrider de ny regler.

THC menes nemlig at ophobe sig i fedtvævet og afgives til blodet på en uforudsigelig måde. Derfor forestiller Kim Peder Dalhoff sig, at man kunne tilrettelægge forsøget sådan, at der indgik kroniske, sporadiske og første gangs brugere af hash, som det hedder i fagsproget.

Det ville også være relevant samtidig at undersøge de fysiske og psykiske påvirkninger på forsøgspersonerne. En forsøgsperiode på 14 dage og 30 forsøgspersoner vil efter professorens opfattelse være tilstrækkelig til, at forsøget ville have videnskabelig værdi.

Forsøget vil skulle godkendes af Etisk Råd og Styrelsen for Patientsikkerhed, da hash er ulovligt i Danmark.

Og det giver god mening at undersøge problematikken nærmere. To kilder har over for TVflux uafhængigt af hinanden berettet, at de begge ryger hash dagligt, men at de efter en politikontrol og blodprøve kun risikerer en bødestraf efter den nye lovgivning.

Også en forsvarsadvokat, der har ført en del tidligere sager, siger til TVflux, at nogle af klienterne efterfølgende har indrømmet, at de lige havde røget hash, da politiet stoppede dem i bil. Og ikke, som de sagde i retten, at det var flere dage eller uger siden.

Tags: ,

4 Responses “SÅ SKÆV MÅ MAN VÆRE”

 1. Mikkel
  31. marts 2019 at 2:35 pm

  Hvis man lige har røget en lille joint på 06-07g og bliver stoppet lige efter nærmest, ryger kortet så?

  • mikkel
   31. marts 2019 at 8:39 pm

   Det er der såvidt vides stor risiko for.

 2. mikkel
  31. august 2017 at 3:04 pm

  Som eksperten siger, og vi læser loven, er der stadig nultolerance. Men du risikerer nu kun en bøde og ingen klip, hvis du ryger ofte og havde røget dagen inden. Eksperterne ved det ikke med sikkerhed, men det ser ud til, at du lige skal have røget en ordentlig en, før kørekortet ryger. Det er rigtigt, at loven først træder i kraft, når Rigspolitichefen har brugt et år på at lave om på nogle IT-systemer, men alle sager er indtil da i bero og vil først blive pådømt, når den nye lov træder i kraft.

 3. Anton
  31. august 2017 at 11:19 am

  Er der så stadig 0 tolerance eller hvordan , kan overhovedet ikke finde rundt i det. Reglen er kommet igennem 3 behandling og vedtaget.
  Men der står noget om den først træder i kraft når transport ministeren har accepteret den? Frygter at miste mit job hvis jeg bliver taget i en kontrol. Da jeg daglig ryger. Men pt stoppet pga 0 tolerancen.
  Ved i noget jeg ikke gør? Og mister man stadig kortet med en promille på under 0.2?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER