Go to ...

REGERINGER MÅ GERNE LYVE


PET gjorde ikke noget forkert, da de registrerede borgerne for lovlig politisk aktivitet.

Heller ikke selvom regeringerne i 1968 og frem til 1998 i Folketinget sagde, at det måtte PET ikke.

For ifølge PET-kommissionen gav et hemmeligt regerings-notat i 1968 PET lov alligevel.

Det foregår ikke i en demokratisk stat, sagde Preben Wilhjelm i dag ved den uafhængige PET-komites høring.

Af Mikkel Schou

Preben Wilhjelm var selv en af de politikere i Folketinget, der blev registreret og overvåget som medlem af VS.

Det var VS, der i 1968 foreslog vedtagelse af en lov, der forbød PET at registrere borgerne for deres lovlige politiske aktiviteter.

Alle andre partier sagde nej til lovforslaget, med henvisning til at regeringen var på vej med noget lignende.

Det blev til en regeringserklæring den 30. september 1968 med ordlyden:

”Registrering af danske statsborgere må ikke længere finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed.” Og

”Principielt må det erkendes, at en virksomhed, der holder sig inden for de grænser, der er afstukket ved lovgivningen, ikke bør give anledning til registrering hos politiet.”

Ifølge PET-kommissionens beretning kan det konstateres, at PET ikke fulgte regeringens erklæring. Der blev registreret borgere udelukkende på grund af deres lovlige politiske aktiviteter, som kunne være læserbreve, møder i hjemmet, opstilling til politiske valg og meget mere.

Men PET-kommissionen (undtagen et medlem: Jens Vedsted Hansen) konkluderer, at regeringens erklæring ikke havde retslig gyldighed.

Det var bare noget, der blev sagt. Ligesom Fogh’s udtalelser om, at der var masseødelæggelsesvåben i Irak.

Men ikke nok med det. Et hidtil hemmeligholdt notat skrevet 16 dage før erklæringen giver PET ret til at registrere borgere alene på grund af deres politiske virksomhed.

Derfor frikendes PET.

Preben Wilhjelm er medlem af PET-komiteen, som aktivt pressede på for at PET-kommissionen blev nedsat og har fulgt dens arbejde og ventet på resultatet, som kom i slutningen af juni.

Han konkluderer, at hvis PET-kommissionen frikender PET for at have vildledt Folketinget og befolkningen ved at registrere på trods af regeringserklæringen fra 1968, så må det vel være politikernes ansvar.

Men det er det heller ikke. For som nævnt, mener et flertal i kommissionen ikke, at erklæringen var retlig bindende. Politikerne måtte altså godt sige det ene og gøre noget andet.

Wilhjelm understreger, at det ikke bare var en udtalelse, men netop en erklæring, som Folketinget tilsluttede sig. Og, ikke mindst, en erklæring som justitsministrene fra 1968 til 1998 sagde var gældende.

Man henviste også til, at det såkaldte Wamberg-udvalg førte kontrol med, at ingen blev registreret uden lovlig grund. Det har kommissionen også vist ikke var rigtigt. PET drev udvalget rundt i manegen og ødelagde dokumenter, der blev efterspurgt eller sagde de ikke fandtes.

Schlüter-regeringen lavede en ny instruks i 1983, der sagde, at erklæringen kun gjaldt medlemmer af opstillingsberettigede partier, der ikke havde tillidshverv, påpeger Wilhjelm.

Efter hans mening har i alt fald samtlige justitsministre ført Folketinget og befolkningen bag lyset ved at påstå, at PET ikke registrerede borgere alene på grund af politisk aktivitet.

Det skal selvfølgelig ses i lyset af, at et flertal i befolkningen i 1968 var imod registreringerne. Det var jo det, der oprindeligt fik regeringen til at komme med sin erklæring.

I princippet siger PET-kommissionen, at det er i orden, at de skiftende regeringer har løjet over for Folketinget.

Det skete er ikke en retsstat eller et demokrati værdigt, mener Preben Wilhjelm.

Et andet af den uafhængige PET-komite’s medlemmer, journalist og jurist Poul Smidt, sagde på dagens høring, at PET-kommissionen ikke giver retningslinier for efterretningstjenesternes arbejde.

– Jeg forventer, at regering og Folketing giver retningslinier, der ikke kan fortolkes.

Om kommissionens arbejde sagde han:

– Man kan ikke sætte systemet til at undersøge sig selv. Kommissionen har med vilje ikke indkaldt vidner, undtagen systemets egne. Og så mangler jeg en analyse af PET’s begrundelser for de mange registreringer.

Tags: , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER