Go to ...

LØMMEL-PAKKE ER ANGREB PÅ FRIHED


Regeringens forslag til en lømmelpakke, der skal forhindre uro i gaderne, kritiseres for at optrappe uroligheder, fylde fængslerne og fratage borgerne retten til at forsamles

Af Mikkel Schou, for dagbladet Information

»Vi er meget gerne fri for at medvirke til at spærre naboens børn inde. Det er ikke det, vi er uddannet til.«

Sådan lyder det fra Dansk Fængselsforbund i en del af forbundets svar til Justitsministeriet i høringen om regeringens såkaldte lømmelpakke, der skal til første behandling i Folketinget i dag.

Vedtages pakken, forudser Fængselsforbundet et stigende pres på de danske fængsler – ikke mindst i forbindelse med anholdelser ved demonstrationer, hvor de implicerede typisk har en forholdsvis lav alder og i øvrigt ikke ellers karakteriseres som kriminelle.

Pakken indeholder nemlig ønsket om skærpet straf – ubetinget fængsel – til deltagere i demonstrationer, der ikke følger politiets anvisninger eller begår lovbrud under uroligheder.

Men pakken kritiseres også for at ramme tilfældige borgere, der opholder sig det forkerte sted:

»Lovforslaget kriminaliserer ‘almindelige’ lovlydige borger, hvilket Fængelsforbundet anser for en uheldig udvikling – også i relation til den bedst mulige udnyttelse af Kriminalforsorgens ressourcer,« siges det i høringssvaret.

Tordnende kritik
Forslaget giver politiet mulighed for at tilbageholde og frihedsberøve en hel bus med demonstranter uden mistanke om påtænkte lovovertrædelser, hvis politiet skønner, at det er nødvendigt for at sikre ro og orden i gaden.

Retspolitisk Forening forudser, at politiet med forslaget vil foretage ubegrundede præventive masseanholdelser – for en sikkerheds skyld. Den præventive anholdelse eller forebyggelsesarrest skal ifølge forslaget kunne vare i op til 12 timer mod de nuværende seks.

Det kan afholde fredelige demonstranter i at deltage i protester, og det får Retspolitisk Forening til at kalde forslaget et åbenlyst ønske om begrænsning af forsamlingsfriheden.

Foreningen er også meget kritisk over for de ønskede skærpelser af straffene for ulovligheder begået under uroligheder. Og det er ikke kun handlinger i relation til urolighederne, der skal straffes hårdere.

Også lovovertrædelser, der blot foregår i umiddelbar forlængelse – geografisk eller tidsmæssigt – af uroligheder skal straffes hårdere. Retspolitisk Forening finder det uantageligt, at borgeren risikerer en skærpet straf på grund af forhold som borgeren ellers ikke er skyldig i.

Foreningen frygter, at lømmelpakken vil virke så provokerende på militante demonstranter i sig selv, at det snarere vil komme til voldsommere sammenstød, hvis den vedtages.

Tomt ritual
Af høringssvaret fra Landsforeningen af Forsvarsadvokater fremgår det, at det er alt for upræcist angivet i forslaget, hvad der skal til for at blive straffet både inden og under uroligheder, og uanset om man deltager i dem eller blot er tilstede i området.

Forsvarsadvokaterne henviser til, at en række personer i forbindelse med rydning af Ungdomshuset blev varetægtsfængslet og siden frikendt i både by- og landsret, enten fordi de deltog i en demonstration, men ikke foretog sig noget ulovligt, eller fordi de som tilfældige forbipasserende borgere blev fanget under en masseanholdelse.

Udvidelsen af præventiv anholdelse fra seks til 12 timer kritiseres – ikke mindst fordi Landsforeningen forudser, at det bliver kutyme, at politiet tilbageholder alene så længe, som det er muligt og ikke i forhold til en nødvendighed.

Landsforeningen kritiserer desuden forslaget om minimumstraf for eksempelvis at modsætte sig anholdelse, som forslaget takserer til 40 dages ubetinget fængsel.

Med henvisning til den meget omtalte knivlov forudser forsvarsadvokaterne, at borgere idømmes straf, som ikke konkret svarer til den begåede forbrydelse. I stedet tvinges dommerne til at idømme en bestemt straf helt uden hensyn til omstændighederne.

Landsforeningen af Forsvarsadvokater kritiserer desuden, at ministeriet i det lovforberedende arbejde kun har inddraget politi og anklagemyndighed.

Landsforeningen af Forsvarsadvokater kalder i det hele høringen et tomt ritual, når Justitsministeriet har givet en så kort frist for besvarelsen – 14 dage – og når man ser, at regeringen allerede har støtte fra Dansk Folkeparti til forslaget.

Tags: , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER